ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Βίλλα λάμδα Χαλκιδική

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

-Εύρεση συγκεκριμένης έκτασης πληρώντας τις προϋποθέσεις για την ανέγερση βίλλας .

-Οργάνωση και επίβλεψη των συνεργείων

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Εκσκαφή θεμελίων – Επίχωση θεμελίων.

ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ
Μπετά καθαριότητας – Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού – Αποπεράτωση οικοδομικού σκελετού.

ΜΟΝΩΣΕΙΣ
Υγρομόνωση τοιχίων υπογείου.
Θερμομόνωση υποστυλωμάτων και δοκών με εξηλασμένη πολυστερίνη.

ΣΤΕΓΗ
Κατασκευή εμφανής παραδοσιακής στέγης από ξύλο καστανιάς Αγίου Όρους

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τοιχοποιίες εσωτερικές – εξωτερικές – Μαρμαροποδιές – Επιχρίσματα
Κατασκευή τζακιού – Τσιμεντοκονίες δαπέδων

ΔΑΠΕΔΑ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Μάρμαρα λευκά Θάσου ( κρυσταλλίνα ) σε όλα τα λουτρά
Μάρμαρα λευκά Θάσου ( κρυσταλλίνα ) σε όλα τα εσωτερικά δάπεδα και σε εσωτερικό κλιμακοστάσιο.
Μωσαϊκό στους χώρους βιβλιοθήκης , τραπεζαρίας και κουζίνας
Χτίσιμο εξωτερικά όλο το κέλυφος με πέτρα
Εξωτερικά δάπεδα με πέτρα Πηλίου

Ζητήστε προσφορά

Αναθέτοντας την ανακαίνιση σας σε εμάς εξοικονομείτε χρήματα και χρόνο

Καλέστε 6948 267 100

Βίλλα Λάμδα Χαλκιδική
Ανακαίνιση σε Θεσσαλονίκη & Χαλκιδική