Βίλλα Λάμδα Χαλκιδική

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Βίλλα λάμδα Χαλκιδική ΕΡΓΑΣΙΕΣ -Εύρεση συγκεκριμένης έκτασης πληρώντας τις προϋποθέσεις για την ανέγερση βίλλας . -Οργάνωση και επίβλεψη των συνεργείων ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Εκσκαφή θεμελίων – Επίχωση θεμελίων. ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Μπετά καθαριότητας – Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού – Αποπεράτωση οικοδομικού σκελετού. ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Ανακαίνιση Πισίνας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Στεγανοποίηση και βαφή με εποξειδικά χρώματα. ΠΡΟΒΛΗΜΑ Στην συγκεκριμένη πισινά δεν έγινε σωστή επικόλληση της ψηφίδας στο δάπεδο με αποτέλεσμα να αποκολλούνται, εν συνεχεία να γίνεται διείσδυση των υδάτων στα δοµικά υλικά και το πρόβλημα να επεκτείνεται και

Ανακαίνιση Κατοικίας στη Χαλκιδική

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Εξοχική κατοικία στη Χαλκιδική Ανακαίνιση – Επέκταση Πρόβλημα Το ακίνητο ήταν σε κακή κατάσταση λόγω παλαιότητας και επιπλέον λόγω τοποθεσίας δίπλα στη θάλασσα. Απαιτήθηκαν να γίνουν σημαντικές παρεμβολές στην ανακαίνιση του, παράλληλα η διαμόρφωση δεν εξυπηρετούσε τις ανάγκες

Ανακαίνιση σε Θεσσαλονίκη & Χαλκιδική